(Denna artikel är från vår medlemstidning Demensforum nr 2-2015)

Myndigheternas agerande höll på att knäcka maken till demenssjuk hustru

År 2009 fick Elmar Schulats fru Rita diagnosen Alzheimers. Det var inte bara början på en personlig tragedi för familjen, utan skulle även komma att innebära en lång och uppslitande kamp med svenska myndigheter.

I och med att Elmar Schulats fru Rita fått sin diagnos och hennes tillstånd försämrades så fick de träffa en biståndshandläggare från Socialtjänstförvaltningen. Biståndshandläggaren ville att Elmar skulle ansöka om att bli god man för sin fru för att bland annat kunna sköta hennes ekonomi. Det var enligt biståndshandläggaren den bästa lösningen och Elmar ansöker om godmanskap hos Överförmyndarnämnden i Sollentuna.

- 2012 blev jag uppkallad till Överförmyndarnämnden och fick träffa en jurist som undrade varför jag skulle bli god man för Rita. Eftersom min fru har fått Alzheimer svarade jag, men i de papper som hon fått från läkaren på minneskliniken stod det att Rita var fullt kapabel att ta sina egna beslut, därefter påstår juristen att den enda anledningen till att jag var där var för att jag ville komma åt min frus pengar, berättar Elmar.

Juristen tror honom inte

Det brast för Elmar Schulat inne på kontoret och han grät när han var tvungen att förklara att hans fru fått en demenssjukdom och knappast kunde ta alla de praktiska beslut som krävdes, i synnerhet kring sin ekonomi. Men juristen, som fått fel underlag av läkaren på minneskliniken, tror honom inte. Elmar Shculats löser situationen på egen hand och avsäger sig godmanskapet. Men kort därefter börjar besvärliga situationer uppstå när Rita på egen hand tar sig till banken för att sköta sin ekonomi.

- Rita känner flera personer på banken där tidigare arbetat och kunde utan problem cykla dit och ta ut ett par tusen utan att ens ha med en legitimation, de var ju gamla kollegor till henne som arbetar där. Pengar som skulle användas för att betala räkningar via autogiro fanns plötsligt inte, säger Elmar.
Han försöker lösa sådana problem genom att tala med kollegorna på banken, men för att frun inte skall kunna ta ut pengar från sitt konto på egen hand krävs en fullmakt.

- Min hustru kunde knappt skriva sin namnteckning längre och förstod heller inte vad det var frågan om när jag försökte förklara situationen, säger Elmar Schulat.

Ny ansökan

Ju längre tiden går inser han att han måste sköta sin och fruns ekonomi på egen hand. Paret blir beviljade hemtjänster under 2013 och i och med detta kommer på nytt frågan om gode man upp. Kommunens biståndshandläggare råder Elmar att lämna in en ny ansökan. Han har under tiden provat att gå i anhöriggrupper för att få stöd och hjälp hos andra vars partner gått in i en demenssjukdom.

- Jag fyllde i alla papper och skickade in men det var ständigt nya kompletteringar. De ville veta vad lägenheten var värd, jag skulle vara tvungen att anlita en mäklare som kom ut till vårt landställe och fastställa marknadsvärdet på huset, och en massa andra upplysningar som tog all min tid, berättar Elmar.

Kontot spärrades

Ritas personkonto spärrades av Överförmyndarnämnden och alla omkostnader utöver fasta avgifter som hyra och räkningar måste Elmar Schulat ansöka om att få tillgång till. Förbrukningsartiklar, tandvård, hårvård, fotvård och mat var han sedan tvungen att noggrant redovisa. När han till slut varken vill eller orkar samla ihop alla kompletterande upplysningar inom den tidsram som Överförmyndarnämden begär, så riskerar han att dömas till ett vite på femtusen kronor.

- Jag hade vid det laget ingen ork kvar att hantera hela ärendet, och åkte upp till vårt landställe för att få lite lugn och ro och sätta mig in i alla detaljer. Då ringer de från Överförmyndarnämnden på fredag eftermiddag och säger att antingen så inkommer jag med alla kompletteringar inom fyra dagar, eller så döms jag till vite och kommer även att hamna i brottsregistret, berättar Elmar Schulat.

Elmar ber om mer tid för att hinna få klart alla papper men någon mer tid får han inte.

- I det sista desperata mailet jag skickade till Överförmyndarnämnden skrev jag faktiskt: om Ni verkställer det här så åker jag ned till Sollentuna med en dunk bensin, häller det över mig och tänder på, kan Ni stå för det?, säger Elmar.

En knapp timme senare får han svar från nämnden att ärendet är nedlagt, och några dagar senare kommer besked om att det hela kan lösas på annat sätt. Elmar entledigas från sitt godmanskap i november 2014 och Rita får plats på ett av kommunens boenden. Han hade vid det laget högar med korrespondens från Överförmyndarnämnden, Socialförvaltningen, kommunen och hemtjänsten.

- För mig är det viktigt att få berätta det här så att inte fler anhöriga hamnar i samma situation. Det är inte nödvändigt att bli god man när man är gifta utan det går att använda äktenskapsbalken för att lösa hushållets ekonomi och ta ansvar för den som är sjuk. Att bli drabbad av en demenssjukdom i familjen är tungt nog, man ska inte behöva arbeta heltid med den svenska byråkratin också, avslutar Elmar Schulats.

Text: Johan Post
Foto: Rosie Alm

Elmar Schulat hamnade i kläm mellan myndigheterna när hans fru blev demenssjuk

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår