Kommunens önskemål om god man fick avslag

Luleå tingrätt gick på Demensförbundets linje

Vi har skrivit om henne tidigare i vår tidning Demensforum, en så kallat besvärlig anhörig som har sin demenssjuke man vid ett äldreboende i Piteå. Hon har ställt höga krav på vården, vilket gjort att kontakten med personalen på boendet ar gått helt över styr. Vid ett antal tillfällen har man tillkallat vaktbolag för att avhysa kvinnan. I våras yrkade Piteå kommun på att maken skulle få en god man, helt mot hustruns vilja.

- Bemötandet av kvinnan blev alldeles fel från början, säger Carina Lindegren som är Demensföreningens ordförande i Piteå, och den som drivit på för att få en lösning på konflikten.

Personalen mådde dåligt och den anhöriga kände sig illa behandlad. Carina Lindegren anser att skälet till att vårdpersonalen mår dåligt är ett vanligt arbetsmiljöproblem på grund av underbemanning och brist på utbildning.
- Cheferna bör inte skylla sådana här konflikter på enskilda anhöriga. Så skrev vi i Demensforum nummer ett i år.

Hon anses mycket krävande

Kvinnan som det här handlar om är ursprungligen från Ryssland och talar dålig, men fullt begriplig svenska. Hon anses mycket krävande och påfrestande för personalen – besvärlig med andra ord. Själv är hon missnöjd med den vård som hennes man får och anser att hon vet hur maken ska skötas och ställer därför krav. Paret har varit gifta i trettio år.

För att få någon ordning på det hela, och i fortsättningen slippa kontakter med en besvärlig anhörig, så yrkade Piteå kommun genom Överförmyndarnämnden att godmanskap skulle anordnas för kvinnans make. Man föreslog även en person för uppdraget. Den som utses som god man ska bevaka rättigheter, förvalta egendom och sörja för personen i fråga.

Demensförbundet gick in

Hustrun motsatte sig att en utomstående skulle bli god man för maken, och kunde visa att hon sedan 2010 har en fullmakt undertecknad av sin man. Den ger henne rätt att ta hand om ekonomi och den fastighet som är i makens ägo, och där hon även bor. När kommunen rättsligt ville driva igenom sitt beslut om god man erbjöd sig Demensförbundet att föra kvinnans talan genom förbundets jurist Pär Rahmström.
- Man kan ju undra hur kommunen tänkte här, säger Pär Rahmström. En god mans uppgift är inte att medla mellan personal och anhöriga i en tvist i ett äldreboende, och ekonomin har ju skötts utan problem av makan.

Överförmyndarnämndens jurister hävdade att fullmakten hustrun fått av maken inte var giltig eftersom maken är demenssjuk.
- Men det håller inte heller, säger Pär Rahmström. Fullmakten skrevs innan maken hade blivit så sjuk att han inte visste vad han gjorde. Att han nu är långt gången i sin sjukdom upphäver ju inte avtalet – vad ska man annars ha en fullmakt till?

Tingsrätten meddelade sitt beslut den 24 juni 2015. Man avslår Överförmyndarnämnden i Piteå kommuns ansökan om godmanskap. Dessutom bedöms fullmakten fortfarande vara giltig. Full seger alltså för den berörda kvinnan.

Är det här en trend bland kommunerna, att man försöker med olika åtgärder för att slippa ”besvärliga anhöriga” som ställer krav på vården?
- I vissa kommuner verkar det vara så, säger Pär Rahmström. Engagerade anhöriga kan bli ett bekymmer för personal som själva inte har tid att engagera sig fullt ut. Underbemanning är ett problem för alla inom vården som vill göra ett bra jobb.

Pär Rahmström är Demensförbundets jurist och sedan 2015-09-12 även dess ordförande.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår