Demens i media

 • Demensförening firade 25

  Luleå Under hösten har Luleå Demensförening hafttvå välbesökta medlemsträffar.

  av Christer Gustafsson. Föreningen gästades av Catharina Montgomery från Demensförbundet. Hon överlämnade en check på 2 500 kronor till

  (Kuriren.nu - 2018-11-16 05:00)

 • Insatser krävs för bättre palliativ vård på äldreboenden

  Det behövs betydande insatser för att den växande gruppen äldre i Sverige ska få tillräckligt bra palliativ vård på sina äldreboenden. Att...

  demens, eller hjärtsjukdomar får betydligt mindre palliativ vård än till exempel cancersjuka - vilket enligt forskarna kan leda till onödigt lidande. Därför startade forskare

  (Sveriges Radio - 2018-11-15 05:00)

 • Demensdag kan öka kunskapen

  Vad alla borde veta om åldrande och demens – det är rubriken vid torsdagens demensdag på Storbrunn.

  . En annan är sjuksköterskan Hans-Inge Lindeskov. Han representerar Demensförbundet och kommer att berätta om grunden till god demensvård,

  (Upsala Nya Tidning - 2018-11-07 05:00)

 • Så upptäcker du demens hos din partner

  Det är en stor och ofta psykiskt påfrestande upptäckt när en nära anhörig fått diagnosen demens. Efter att ha delat ett helt liv...

  (Expressen - 2018-10-10 11:25)

 • Glöm inte bort det psykiska vårdbehovet – det är stort

  De gamla och sjuka måste få känna trygghet och lita på att de får den vård de behöver både fysiskt och psykiskt, skriver insändaren.

  stängas. Idag är det 160 000 demenssjuka och om 20 år kommer det att finnas 275 000 demenssjuka. 700 nya äldreboenden behöver byggas

  (Helahälsingland.se - 2018-10-10 03:04)

 • Framtidsfullmakt – vad är det?

  Vem ska fatta beslut i ditt namn om du blir sjuk eller skadad? Sedan ett år tillbaka kan du välja vem som helst – genom att skriva...

  . Blanketter till framtidsfullmakt finns på flera olika sidor på nätet, bland annat demensförbundet. P4 Malmöhus p4malmohus@sverigesradio.se

  (Sveriges Radio - 2018-10-08 13:55)

 • DN Åsikt. ”Hur kan äldreomsorgen missa maskar och dålig lukt?”

  Jag har sett på nära håll hur illa en äldre människa kan tas om hand. Trots dagliga insatser var städningen bedrövlig, man missade dålig...

  nära håll. Jag blev bestört när jag hörde en vårdgivare yttra sig över en äldre person med demens och påstå att personen redan har ”så pass

  (DN.se - 2018-10-05 04:00)

 • Hans Forséns fru försvann in i Alzheimers sjukdom

  En dag hittade Margareta Forsén inte hem. Tre år senare är hon spillror av sitt forna jag. När sjukdomen sköljde in över henne fann maken...

  Hans. Ett drygt år senare, i december 2014, kom beskedet att då 65-åriga Margareta hade Alzheimers. Några månader tidigare hade Hans Forsén

  (Mitt i Stockholm - 2018-10-02 14:53)

 • Wivi strider för att ha kvar demensboende i Krokek

  I dag lämnades 1500 namnunderskrifter in till Rådhuset i Norrköping. Wivi Heggblad har tidigare drivit frågor som rör demensverksamhet i...

  Gläntan som drivs för dementa. Nu har demensboendet Sjöängen i Krokek, som en enig nämnd, har beslutat att lägga ned. – Det är ingen som

  (Svt.se - 2018-09-25 19:03)

 • Hela världens fokus

  Krönika Den 21 september varje år riktas fokus på demensproblematiken över hela världen tack vare Alzheimerdagen, som grundades 1984.

  faktiskt en av de första i sitt slag i Sverige. Vi arbetar med Demensförbundets material, som heter Gör inte resan ensam. Jag har lärt mig

  (Norrköpings Tidningar - 2018-09-22 07:40)

 • Internationella alzheimerdagen: Viktigt att man pratar om sjukdomen

  Christer Gustafssons fru gick bort i alzheimers förra året efter en lång kamp – och han tycker det är viktigt att sjukdomen uppmärksammas.

  drabbas av alzheimers, som är den vanligaste demenssjukdomen. Och enligt demensförbundet beräknas 15 000 personer få sjukdomen varje år. P4

  (Sveriges Radio - 2018-09-21 08:23)

 • Skellefteå får kritik efter dödsfall inom äldrevården

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar allvarlig kritik mot Socialnämnden i Skellefteå sedan en dement man som vårdats på höjdens...

  Skellefteå får kritik efter dödsfall inom äldrevården

  (Sveriges Radio - 2018-08-29 21:06)

 • Gävle sjukhus kommenterar felaktig Alzheimerdiagnos

  65-åriga Yvonne Kingbrant fick för tio år sedan diagnosen Alzheimers. Häromdagen upptäckte Akademiska sjukhuset i Uppsala att diagnosen var...

  sjukhus. Under de tio år som Yvonne trott att hon hade demenssjukdomen Alzheimers har hon dagligen bloggat om sitt liv med sjukdomen och

  (Sveriges Radio - 2018-08-28 15:41)

 • Hade felaktig Alzheimerdiagnos i tio år – "Jag bara grät"

  Yvonne Kingbrandt från Gävle fick som 55-åring diagnosen Alzheimers. Men häromdagen upptäckte Akademiska sjukhuset i Uppsala att diagnosen...

  i Uppsala. Under de tio år som Yvonne trott att hon hade demenssjukdomen Alzheimers har hon dagligen bloggat om sitt liv med sjukdomen och

  (Sveriges Radio - 2018-08-28 08:12)

 • Demensföreningen vill sprida kunskap

  Varberg ”Gör Varberg till ett demensvänligt samhälle.” Det budskapet vill Demensföreningen i Varberg föra fram när Internationella...

  (Hallands Nyheter - 2018-08-26 08:27)

 • Änglar finns - jag har träffat dem i vården

  I debatter och media utmålas – särskilt kanske i valtider – vård och äldreomsorg ofta som bristfällig och ibland omänsklig. Det skrämmer...

  de flesta. Från landstingets demensteam som intresserat har följt upp hennes medicinering till handläggare och beslutsfattare på kommunen.

  (Norran - 2018-08-24 05:56)

 • Han försöker lösa gåtan om demensen

  Västsverige Vi människor blir allt äldre. Det är tyvärr på både gott och ont då det samtidigt innebär att allt fler riskerar att drabbas av...

  (Göteborgs-Posten - 2018-08-21 04:00)

 • Demensforskare får pris för bästa artikel

  Catharina Melanders vetenskapliga artikel utnämns som den bästa 2017 i området omvårdnad av äldre.

  Demensforskare får pris för bästa artikel

  (Vårdfokus - 2018-08-14 05:37)

 • Utlandsfödda riskerar felaktig demensdiagnos

  Utlandsfödda äldre riskerar att få en demensdiagnos utan att vara sjuka. De tester och screeninginstrument som används här vid...

  i dag med i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationen är att testet bör

  (Dagens Medicin - 2018-08-10 09:00)

 • Demensvård 2.0

  Ska Sverige kunna ge en bra demensvård måste alla som arbetar inom hälso- och sjukvården få bättre kunskap. Här spelar Sophiahemmet...

  inte så god. Tvärtom visar en ny utredning från Socialstyrelsen att demensvården försämrats. Antalet multiprofessionella team i kommunerna

  (IT-Halsa.se - 2018-08-06 09:11)

 • Curt, 88, dog i värmen – hade 45 grader på rummet

  – Jag och min mamma fick göra sådant som personalen slarvade med. Ibland när vi kom på besök stod frukosten framme, trots att det var efter...

  lägenhet med hemvård. – Jag jobbar själv på ett äldreboende med människor som drabbats av alzheimers, så jag vet hur utmanade det kan vara.

  (Lokaltidningen.se - 2018-08-03 14:05)

 • Professorn: Tvångsvård är ett etiskt dilemma för vården. - P4 Stockholm

  I Sverige saknas idag en tvångslagstiftning för vård av demenssjuka. Gunnar Akner är professor i geriatrik och ser det som ett etiskt...

  (Sveriges Radio - 2018-08-03 11:21)

 • En viktig paus för de som vårdar sina närmsta

  Sommarkaféet finns till för dem som vårdar och stödjer sina närmsta. En gång i veckan samlas de för att utbyta erfarenheter med varandra...

  att man inte är ensam, säger Mary Taylor Hällquist som också är sekreterare demensförbundet i Ystad. Hon har varit på varje möte den här

  (Ystads Allehanda - 2018-08-01 21:01)

 • Demensförbundet kräver lagstadgad bemanning

  Rätt bemanning och rätt bemötande är oerhört viktigt för den som drabbas av demenssjukdom. – Det är inget vanligt åldrande, utan en sjukdom...

  , säger Catherine Bringselius Nilsson. På nationell nivå driver Demensförbundet kravet på lagstadgad minimibemanning på demensboenden. Minst

  (Smålandsposten - 2018-08-01 03:41)

 • Ställer sig ditt parti bakom Demensförbundets krav på minibemanning på äldreboenden?

  Så svarar de politiska partierna:

  : Ja. Viktigt med bemanningskravet och att förtroendevalda lyssnar på Demensförbundet och personalen som har kunskap och erfarenhet. Men

  (Smålandsposten - 2018-08-01 03:41)

 • DEBATT: Äldre lider av undernäring – men hjälpen är långt bort

  Sveriges äldre lider av undernäring och har ökad risk för svårläkta sår, infektioner och fallolyckor. Åtgärderna för att förbättra...

  DEBATT | ÄLDREVÅRD För ett år sedan rapporterade Svenska Dagbladet att 62 procent av Sveriges äldre inom äldreomsorgen lider av eller är i

  (Expressen - 2018-07-23 04:06)

 • DN Debatt. ”Vi behöver läkare som har helhetsansvar för patienter”

  DN DEBATT 23/7. Sveriges vårdsystem blir alltmer specialiserat och fragmenterat. Det ­­leder till att enskilda patienter – som ofta har...

  i Läkartidningen 2017 med rubriken ”Rapport från framtidens geriatrik och äldrevård” har jag föreslagit en experimentell modell för hur

  (DN.se - 2018-07-22 20:00)

 • Sömnstörningar kan kopplas till ökad risk för demens

  Sömnstörningar i medelåldern eller senare i livet är förknippade med en ökad risk att utveckla demens. Det rapporterar forskare vid...

  och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Forskningen finansierades av Alzheimerfonden, Vetenskapsrådet, Forte, Cimed (

  (Karolinska Institutet - 2018-07-17 07:29)

 • Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt

  Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt Cellens skräphanteringssystem kan sprida skadliga klumpar av proteiner mellan nervceller...

  exosomerna, säger Martin Hallbeck. Forskningen har finansierats med stöd av bland annat Vetenskapsrådet, Alzheimerfonden och Hjärnfonden.

  (Neurologi I Sverige - 2018-06-14 08:11)

 • Professor varnar för ojämlik äldrevård

  Privata vårdföretag inom äldreomsorgen bygger allt oftare sina boenden i egen regi i stället för att hyra av kommunen. Det oroar Marta...

  blir en skiktning, en tvådelad äldreomsorg. Samtidigt säger politikerna att äldrevården ska vara lika bra för alla. Debatt i Agenda Debatt

  (Svt.se - 2018-06-03 18:07)

 • Att bli pappa till sin mamma – en valfråga?

  Krönika Inom en inte alltför avlägsen tid kommer Sverige ha en kvarts miljon dementa, ändå är det en välfärdsutmaning som det är alldeles...

  . Men de som tror sig klara den framtida demensvården (och annan välfärd) med sänkta skatter bör trovärdigt förklara hur det ska gå till.

  (Dagens Arena - 2018-06-03 00:37)

 • Demensförening kritisk till placeringen av demensboendet i Mockfjärd - P4 Dalarna

  I över ett decennium har politikerna i Gagnef varit oense om var ett nytt demensboende ska ligga. Men efter att politikerna till sist...

  (Sveriges Radio - 2018-05-30 15:55)

 • Tufft för demenssjukas anhöriga - behöver mer stöd - Nyheter (Ekot)

  Regeringen planerar att införa en demensstrategi, avslöjade Ekot i morse. Men många anhöriga kan behöva mer stöd än så.

  grupp och de har det i regel väldigt svårt. Ingrid Åkerman från demensförbundet i Nyköping-Oxelösund har på nära håll upplevt vad som händer

  (Sveriges Radio - 2018-05-24 18:59)

 • ​Demensvänliga akutsjukhus behövs

  För tre år sedan diplomerade HM Drottning Silvia personligen medarbetare på avdelning 76 som utbildat sig i bemötande av patienter med...

  ger problem med minnet. I 60% av fallen orsakas symtomen av Alzheimerdemens. Vaskulär demens är den näst vanligaste och svarar för 25-30% av

  (MyNewsdesk Sweden - 2018-05-24 10:20)

 • Döttrar anmäler Västerås efter pappans död - P4 Västmanland

  Döttrarna till en 76-årig man med Alzheimers har anmält Västerås stad för vårdskada. Mannen avled på sjukhus i januari och döttrarna vill...

  (Sveriges Radio - 2018-05-23 04:09)

 • Demensföreningen skänkte gåvor till dementa

  Böcker, äldre filmer och 60-talsmusik. Under måndagen kom demensförening i Kalmar län till det nya vård- och omsorgsboendet i Norrliden för...

  body demens. Visa mer... Fakta om Demensförbundet Demensförbundet startades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för

  (Östra Småland - 2018-05-21 15:00)

 • Pris till Miia Kivipelto för forskning om demens

  Pris till Miia Kivipelto för forskning om demens Miia Kivipelto, professor och chef för Tema Åldrande är utsedd till årets ”Neuroscientist...

  kognitiv svikt och demens”. – Priset är en stor ära för mig och hela min forskargrupp och kommer att stimulera fortsatt forskning inom

  (Neurologi I Sverige - 2018-05-15 08:34)

 • "Vi tycks leva i skilda världar!"

  Replik till Nordanstigs vård- och omsorgschef Malin Rutström och vice ordförande i kommunstyrelsen Stig Eng (Insänt 25/4) från Anki...

  BPSD-registret där tvärprofessionella åtgärder ökar livskvalitén för personer med demenssjukdomar. Vår duktiga personal får även praktisk

  (Helahälsingland.se - 2018-05-14 18:01)

 • Hoppas på Alzheimer-bot: Kanske min Teodor får vara med om samma sak

  Tänk dig att kunna gå in i levande människors celler och klippa sönder de gener som orsakar sjukdom. Det är vi på god väg att göra nu och...

  gäller genterapi. Forskare vid Uppsala universitet har gjort lovande försök på möss och på sikt skulle metoden kunna bota Alzheimer. Regina

  (Tv4.se - 2018-05-07 18:04)

 • Emma Gard – en av landets första Silviafysioterapeuter

  Som en av blott sju kan Emma Gard, verksam vid äldreboendet Aleris Salabacke Plaza i Uppsala, titulera sig Silviafysioterapeut. - Det har...

  till. Vården måste anpassa sig så att även personer med demenssjukdom kan utöva fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar, säger Emma

  (MyNewsdesk Sweden - 2018-05-07 08:22)

 • Debatt: Kommunal: Kommunerna behöver 50 000 fler undersköterskor och vårdbiträden till år 2022

  "Äldreomsorgen förbättras bäst genom fler utbildade kollegor, mindre minutstyrning, och fler närvarande chefer med förutsättningar att...

  bemanning inte räcker för att upprätthålla den kvalitet Sverige vill ha i äldreomsorgen. Nära varannan undersköterska anser att bemanningen

  (Dala-Demokraten - 2018-05-07 06:10)

 • Forskning om anhörigstöd till partner

  Forskare ska undersöka vilken typ av särskilt stöd som behövs för den som vårdar en partner med demens. De allra flesta med en...

  särskilt stöd som behövs för den som vårdar en partner med demens. De allra flesta med en demenssjukdom vårdas i hemmet av en anhörig med

  (AldreiCentrum - 2018-05-02 09:33)

 • Södermalm går emot trenden och satsar på demensteam i hemtjänsten

  Socialstyrelsen larmar om att stor del av personalen som vårdar demenssjuka saknar rätt utbildning. Men i Södermalms stadsdelsförvaltning...

  sätt att uppfatta saker. Den som har fått en demenssjukdom kan behöva hjälp med att bland annat köpa och laga mat, diska, städa, tvätta och

  (Via TT - 2018-04-27 09:49)

 • Tips och information om vad demenssjukdom kan innebära

  Gävle Demensförening, Anhörigcenter och Vuxenskolan bjöd in leg. sjuksköterskan Kerstin Lundström att föreläsa om tidiga tecken på...

  Lundström att föreläsa om tidiga tecken på demenssjukdomar, de vanligaste demenssjukdomarna, vilka lagar som gäller och vilket stöd det

  (Gefle Dagblad - 2018-04-26 03:19)

 • Äldreboende underbemannat nattetid – kommun hotas med vite

  Äldreboendet Junegården i Jönköping har för låg bemanning nattetid. Det konstaterar IVO efter en oanmäld inspektion. Kommunen hotas nu med...

  . Jönköpings kommun har nu fram till den 1 augusti på sig att stärka bemanningen på Junegården. I annat fall kommer vite på 800 000 kronor

  (Svt.se - 2018-04-24 12:57)

 • Anhörig till demenssjuk? - Karlavagnen

  Varje år insjuknar omkring 25 000 personer i demenssjukdom, som på sätt och vis är ”de anhörigas sjukdom”. Hur hanterade du beskedet om att...

  du beskedet om att någon du håller kär fått en demenssjukdom? Hur förändrades livet när din partner, förälder eller någon annan nära anhörig

  (Sveriges Radio - 2018-04-23 20:28)

 • Demensförbundet chockade över kränkningar i Nyköpings hemtjänst

  Nu reagerar Demensförbundet på uppgifterna om kränkningar i hemtjänsten i Nyköping.

  – Jag är förfärad. Att det ens är möjligt, säger Pär Rahmström, ordförande i Demensförbundet, en riksorganisation med över 11 000 medlemmar.

  (Södermanlands Nyheter - 2018-04-17 15:00)

 • Demens svårare att upptäcka hos vissa - P4 Malmöhus

  Det är allmänt svårt att tyda tidiga tecken på demens. Men det är ännu svårare att märka symtomen hos människor med intellektuell...

  som uppstår då en person med intellektuella funktionsnedsättningar får en demenssjukdom enligt Gun Aremyr. Därför åker hon sedan många år

  (Sveriges Radio - 2018-04-17 03:37)

 • Forskarnas nya hopp i kampen mot alzheimer

  Omkring 160 000 svenskar är drabbade av demens. Det finns många olika demenssjukdomar men Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Idag finns...

  berätta om det inför en operation.   Källor: Vårdguiden 1177, Demensförbundet, professor Lars Lannfelt.    5 tidiga tecken på demens Känner

  (Expressen - 2018-04-16 06:24)

 • Slag mot huvudet ökar demensrisken

  Sverige Den som får hjärnskador efter slag mot huvudet löper större risk att drabbas av demens. Det visar en dansk studie som kommit fram...

  som mildrar symptomen. Andra vanliga demenssjukdomar är blodkärlsdemens, pannlobsdemens och Lewy Body demens. Källa: 1177 Vårdguiden

  (Hallandsposten.se - 2018-04-11 18:43)

 • Så ska den svenska demensvården förbättras

  Demensvården i Sverige har fått kritik från Socialstyrelsen. Nu ska tre parallella forskningsprojekt förbättra vården. "Det är väldigt...

  drabbade av demens – majoriteten lider av Alzheimers sjukdom. Men trots att Socialstyrelsen räknar med att antalet demenssjuka kommer att ha

  (Allers - 2018-04-11 12:30)

 • Forskare: Alzheimer bör definieras på nytt sätt

  Alzheimerforskare föreslår en genomgripande förändring när det gäller hur sjukdomen definieras. I första hand ska man hädanefter inrikta...

  beskriver sjukdomen, som karaktäriseras av mätbara förändringar i hjärnan. Därvidlag skiljer sig alzheimer från andra orsaker till demens.

  (SvD - 2018-04-10 14:51)

 • Luktsinnet kan ge svar om demens - P4 Stockholm

  Äldre har ofta ett försämrat luktsinne. Forskare i Stockholm har också kunnat visa att det finns ett samband med ett sämre luktsinne och...

  , att man upplever ett sämre luktsinne, till demenssjukdom. – De som har hög risk att få alzheimers sjukdom de förlorar luktsinnet redan vid

  (Sveriges Radio - 2018-04-10 12:54)

 • Gunnar fick alzheimers i medelåldern: Det är bara skalet kvar

  Agnetha förlorade sin Gunnar för flera år sedan – trots att han fortfarande lever och hon kan träffa honom ett par gånger i veckan. Men...

  (Allers - 2018-04-06 13:06)

 • Svik inte demenssjuka och anhöriga

  Dela: Textstorlek: Annons: Fler demenssjuka måste i framtiden bo kvar hemma längre än i dag under sin sjukdomstid. Det blir konsekvensen...

  den som blir sjuk som upplever sjukdomens konsekvenser starkast, enligt Demensförbundet. Att anhöriga hamnar i kris när den närstående blir

  (Gästriklands Tidning - 2018-04-06 07:10)

 • En bortglömd folksjukdom

  Låt oss börja med det glädjande faktumet att vi lever allt längre och kan lägga allt fler friska år till livet. Det negativa är att antalet...

  -sända galor för att uppmärksamma dem. Tack och lov gör Demensförbundet och olika anhörigföreningar stora insatser i det tysta. Staten och

  (Värmlands Folkblad - 2018-04-03 10:15)

 • Outbildade tar hand om demenssjuka - P4 Malmöhus

  Demenssjuka vårdas allt oftare i sin vanliga bostad med hjälp av hemtjänst, och det kommer att bli ännu vanligare i framtiden, när antalet...

  det en minoritet av de demenssjuka som får sådan hjälp. Som Ekot rapporterade igår så förväntas antalet demenssjuka öka kraftigt redan

  (Sveriges Radio - 2018-04-03 03:18)

 • Skillnad att vara glömsk eller demens

  På senaste kväll med innehåll medverkade demenssjuksköterskan Maria Hällgren. Hon talade om skillnaden mellan att vara glömsk och...

  kväll med innehåll medverkade demenssjuksköterskan Maria Hällgren. Hon talade om skillnaden mellan att vara glömsk och demenssjukdom. Man

  (Piteå-Tidningen - 2018-03-26 05:00)

 • Jörans utmaning till politikerna: ät själva sörjan ni serverar våra äldre

  Bättre mat till äldre skulle spara samhället stora summor, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers...

  . Det är skribenten som står för åsikterna i texten. DEBATT | ÄLDREVÅRD. Lennart Ericson, 68, bor på Fyrväpplingens äldreboende, Hisingen.

  (Expressen - 2018-03-25 04:00)

 • Många frågor kvarstår för demensforskarna

  Trots att det är större sannolikhet att du dör av Alzheimers än cancer eller hjärt/kärlsjukdomar satsas det betydligt mindre på forskningen...

  hjärt/kärlsjukdomar och stroke tillsammans. Ändå är anslagen betydligt mindre till demensforskningen. Vad beror det på? ”Man har mest sett

  (Dagens industri - 2018-03-24 09:24)

 • Inga-Britt vårdade sin sjuke man: Viktigt att inte glömma bort sig själv som anhörig

  Cirka 1,3 miljoner svenskar vårdar eller stödjer en närstående i Sverige. Men vad gör man om sköterskemössan skaver och man själv är på väg...

  . Efter det blev det en vaskulär demens, berättar hon. Komplexa känslor som anhörig Eftersom vårdbehovet successivt ökade fick familjen med

  (Hemmets - 2018-03-21 14:45)

 • Stark koppling mellan kondition i medelåldern och risk för demens i hög ålder

  Stark koppling mellan kondition i medelåldern och risk för demens i hög ålder Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har...

  Det här visar att vi har möjlighet att påverka vår risk att få demens och Alzheimers sjukdom, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid

  (Neurologi I Sverige - 2018-03-15 07:59)

 • Ny demensavdelning för unga - Klartext

  Nu ska en ny avdelning öppna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, för att snabbare kunna hjälpa yngre patienter med demens.

  bli kris för den som har drabbats av demens. Sådana här minnes-sjukdomar som till exempel alzheimer drabbar inte bara äldre personer. Enligt

  (Sveriges Radio - 2018-03-09 15:55)

 • Demensvården har försämrats

  Den svenska demensvården har försämrats i flera avseenden de senaste fyra åren. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

  ofta inte har fått någon handledning. Däremot genomgår fler med demens en fullständig utredning för att på så vis få rätt till behandling,

  (Dagens Medicin - 2018-03-06 10:17)

 • Aktuell hjärnforskning om psykisk sjukdom, minne och sömn

  Aktuell hjärnforskning om psykisk sjukdom, minne och sömn Vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet pågår mycket...

  . Motverka minnesförlust vid demens De första symptomen av Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste och mest kända demenssjukdomen, är

  (Neurologi I Sverige - 2018-03-01 11:09)

 • Nya riktlinjer för utveckling av läkemedel för Alzheimer

  EMA:s nya riktlinjer ska underlätta för utvecklingen av läkemedel som kan hindra eller bota sjukdomen.

  : Duchennes muskeldystrofi, migrän, epilepsi, Alzheimer och ALS. Även i FDA:s nya riktlinjer finns nya inklusionskriterier för att i

  (Läkemedelsvärlden - 2018-03-01 09:28)

 • Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga 2018

  Kortare vårdköer och en utbyggnad av primärvården. Det är frågorna som står i centrum när riksdagspartierna pekar ut sina viktigaste...

  . För en del kan en lösning vara en bättre och tidigare vård i hemmet, medan andra landsting kanske behöver öppna fler sjukhussängar.4. Vill

  (Läkartidningen - 2018-02-28 12:36)

 • Professorn: ”Du ska inte vara äldre i den svenska sjukvården”

  KALIX ”Äldre människor får sämre sjukvård i Sverige.” Orden kommer från Yngve Gustafson, senior professor vid Institutionen för...

  Båtsman. Yngve Gustafson pratar om en ”demenstsunami” och sambandet mellan olika sjukdomar. Demensforskning visar att hälften av dem som

  (Kuriren.nu - 2018-02-25 18:25)

 • Hej Fd anställd!

  Debatt Tack för att du uppskattar att vi kämpar för både vårdtagarna och personalen. Vi gör medvetet inte skillnad mellan olika...

  ett fantastiskt arbete på platsen där ni möter våra äldre och demenssjuka. Men för att understryker storleken av personalproblemen borde du

  (Lerums Tidning - 2018-02-21 13:16)

 • Gunnel, 58, hyllas för inlägget om demens

  Den före detta demenssjuksköterskan Gunnel Hedman brinner för en bättre äldreomsorg. Hennes senaste inlägg om ämnet hyllas nu i sociala...

  Den före detta demenssjuksköterskan Gunnel Hedman brinner för en bättre äldreomsorg. Hennes senaste inlägg om ämnet hyllas nu i sociala

  (Expressen - 2018-02-17 19:50)

 • Alzheimersforskare från Karlstad prisas - P4 Värmland

  Erik Portelius från Karlstad forskar om Alzheimers sjukdom på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Som ung forskare under 40 år prisas han nu.

  (Sveriges Radio - 2018-02-16 10:05)

 • Blodtest fångade beta-amyloid i hjärnan

  Forskare har tagit fram en potentiellt enklare metod för att mäta den peptid som misstänks vara en orsak till Alzheimers sjukdom. Nivån av...

  (Dagens Medicin - 2018-01-31 18:00)

 • Skallskador kopplas till demens efter 30 år

  Ett slag mot huvudet kan ha stora konsekvenser för den drabbade i stunden. Men även långt senare verkar risken för demens vara högre hos...

  Bakom resultaten står forskare vid Umeå universitet. "Att det finns ett samband mellan skallskador och demens visste vi men att den

  (Dagens Medicin - 2018-01-31 07:32)

 • Nybro kommun satsar på nytt demenscentrum

  När Nybro Kommun bygger nytt demenscentrum satsar man på personal och kvalitet. Satsningen innebär 17 nya vårdplatser.

  Nybro kommun investerar i förbättrad vård för demenssjuka. Under året kommer de befintliga lokalerna att byggas om för att anpassas efter de

  (Sveriges Radio - 2018-01-28 19:30)

 • Nu ska demens hos unga upptäckas i tid

  Det är inte bara äldre personer som får demens, det drabbar också personer som inte ens kommit in i medelåldern. Därför öppnar Karolinska...

  där betydligt kortare utredningar också ska prövas. I stället för demensutredningar som i dag tar upp till tre månader, ska utredningen vara

  (Sveriges Radio - 2018-01-25 09:28)

 • Svårt för anhörigvårdare till dementa - erbjuds samtalsstöd

  Den som vårdar en dement anhörig glömmer lätt bort sig. Därför nu startar en samtalsgrupp i Östersunds kommun.

  själv. Gruppen är till för kvinnor som vårdat sin partner som lever med en demenssjukdom. Birgitta Jonsson tycker att det här initiativet

  (Sveriges Radio - 2018-01-24 04:00)

 • Föreläsning om demenssjukdom

  Kom och lyssna på en föreläsning om demenssjukdom med Yngve Gustafson som är professor vid Umeås Universitet. Han är känd från TV, senast i...

  omsorgens svåraste utmaning" arrangeras av Hörby kommun i samarbete med Demensförbundet och Hörbys demensförening. Ingen föranmälan krävs.

  (Hörby Kommun - 2018-01-22 13:21)

 • 900 på demensutbildning

  En storsatsning ska i år utbilda personal i Falkenbergs kommun om demens. – Ny kunskap om demenssjukdomar gör att vi blir ännu mer...

  föreläsningen. – När en person får en demenssjukdom så påverkar det även anhöriga, så som partner, barn eller vänner. Sjukdomen förändrar

  (Svt.se - 2018-01-19 19:19)

 • Bodensare invald i Demensförbundets styrelse

  BODEN lena.leffler@norrbottensmedia.se Bodensaren Anna-Carin Asp har blivit invald i Demensförbundets styrelse." Jättespännande. Det blir...

  . Pitebon Carina Lindegren jobbar med demensfrågor i sitt arbete medan ordförande Per Ramström i grunden är jurist. Anna-Carin Asp har nu

  (Kuriren.nu - 2018-01-13 10:41)

 • Yvonne lever med demens: ”Jag hoppas hjälpa andra genom att vara öppen”

  Yvonne Kingbrandt, 63 år, fick diagnosen alzheimer för snart tio år sedan. Nu både föreläser och bloggar hon om sin sjukdom. – Jag vill...

  hela tiden på om forskning. Jag deltar i alzheimerföreningars möten och i boenderåd. Jag vill försöka påverka framtidens demensboenden. Kan

  (Nya MSN Sverige - 2018-01-12 12:00)

 • Storskalig proteinanalys kan ge nya möjligheter till diagnos och behandling vid demens

  I synapsen överförs signaler mellan nervceller. Synaptisk förlust är starkt kopplad till demenssjukdomar. Foto: iStock En av hjärnans mest...

  och finansierades av bidrag från Alzheimerfonden, Parkinsonfonden, Demensfonden, Karolinska Institutets geriatriska fonder och UK Brains for

  (Neurologi I Sverige - 2018-01-09 14:19)

 • Önskar ökad delaktighet i vårdbeslut

  Kommunen Mycket i demensvården fungerar. Men det finns brister. – Till exempel när det gäller kontinuitet, det kan komma väldigt många...

  för Demensföreningen i Lerum och sitter nu även med i styrelsen för Demensförbundet nationellt. Han har under många år varit anhörig till

  (Lerums Tidning - 2018-01-03 05:00)

 • Barn till dementa stöttar varandra

  Ungdomar som har föräldrar som drabbats av demens har ofta en svår situation, och tvingas axla ett stort ansvar. Och har också svårt att få...

  Därför har demenskonsulten Kerstin Lundström i samarbete med Demensförbundet bildat ett nätverk där ungdomarna får träffas och få stöd av

  (Sveriges Radio - 2017-12-27 03:54)

 • Karin, 83, dog – vägde bara 42 kilo

  De sista månaderna av sitt liv vägde Karin, 83, bara 42 kilo och sov i sin egen urin i en smutsig lägenhet. När dottern Katarina Karlsson...

  man kan uppleva det som förvirrande när det i lex Sarah-utredning står att kvinnan haft en demenssjukdom, säger hon. LÄS OCKSÅ: Man låg död

  (Expressen - 2017-12-16 15:25)

 • "Hemtjänsten måste få mer stöttning"

  Norrköping Demensförbundet i Norrköping efterlyser kunskap, stöttning och handledning vid bemötandet av demenssjuka.

  . Eva Jensen 19:00 | 2017-12-15 Anhörigföreningen Demensförbundet i Norrköping har följt veckans rapportering kring hemtjänsten med stort

  (Norrköpings Tidningar - 2017-12-15 17:00)

 • Nya riktlinjer: Alla dementa ska få matsällskap

  Dementa bör kunna få sällskap när ska äta även om de bor kvar hemma, det fastslår Socialstyrelsen i nya riktlinjer. Det är bara en av...

  de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Skapa en "socialt lustfylld situation" De nya riktlinjerna tar fasta på

  (Doktorn - 2017-12-14 09:00)

 • Anhöriga känner att de måste slåss för plats på äldreboende

  Allt färre som ansöker om plats på äldreboende i Uppsala får avslag. Men ändå upplever många anhöriga - enligt intresseorganisationer - att...

  sin tidigare växelvårdsplats. Ingrid ville ha demensboende (särskilt boende) till honom, men biståndshandläggaren tyckte att han skulle få

  (Sveriges Radio - 2017-12-04 04:00)

 • Arne Martinsson – konstnär som gör debut som 85-åring

  Arne Martinsson tog flygcertifikat när han var 70. Nu är han 85 och debuterar som konstnär med vernissage på Blåvingevägens vård- och...

  bestämt att alla eventuella intäkter från vernissagen oavkortat ska gå till Demensförbundets Forskningsfond. – Det är en ruskig sjukdom,

  (Kungsbacka-Posten - 2017-11-12 09:00)

 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge satsar på snabbspår för äldre multisjuka

  Nu finns ett snabbspår för äldre multisjuka på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Tanken är att äldre multisjuka snabbt ska få...

  Nu finns ett snabbspår för äldre multisjuka på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Tanken är att äldre multisjuka snabbt ska få

  (Cision - 2017-11-10 05:58)

 • Rusning efter bidrag från Boverket för äldrebostäder

  Det har beviljats stöd med en halv miljard kronor för byggande för äldre. Bidraget som infördes förra hösten har blivit mycket...

  boende för äldre. LÄS MER: Boklok vill sprida demensboenden – Det saknas särskilda boenden där det krävs biståndsbeslut för äldre. Det är

  (Byggindustrin - 2017-11-09 05:00)

 • Här är landets allra bästa äldreboende

  Det privata demensboendet Smedbygården i Åkersberga får toppbetyg av de äldre. – Det är jättefint att bo här! Personalen är gulliga...

  Det privata demensboendet Smedbygården i Åkersberga får toppbetyg av de äldre. – Det är jättefint att bo här! Personalen är gulliga allihop

  (Expressen - 2017-11-08 12:46)

 • Alla äldre borde ha rätt till god mat och utevistelse

  De flesta äldre ger sitt äldreboende gott betyg. Personalen och bemötandet får klart godkänt, visar Socialstyrelsens enkätundersökning....

  tidigare i livet. Ofta minns man handgreppen även om man drabbats av demenssjukdom. Maten är ett annat problemområde. Vi vet att ungefär 40

  (Expressen - 2017-11-08 12:46)

 • Professor: Arv och slag mot huvudet bakom demens hos unga

  När unga under 65 år drabbas av demenssjukdom beror det nästan alltid på ärftliga faktorer, visar nuvarande forskning.

  (Sveriges Radio - 2017-11-08 11:26)

 • Anhörigvårdare drar ett allt tyngre lass

  När kommuner och landsting sparar får de anhöriga betala priset. Var tredje vuxen hjälper en närstående. – De anhöriga har fått mer och...

  Gösta Bucht som är sakkunnig i vårdfrågor för SPF Seniorerna. Anhörigvården sparar samhället enorma summor. Lennart Magnusson på Nationellt

  (Expressen - 2017-11-03 11:04)

 • 11 punkter som visar orättvisorna för äldre i vården

  Geriatriker som Yngve Gustafson har länge försökt påtala orättvisorna. Flera andra instanser, som Socialstyrelsen, kommissionen för jämlik...

  är under 65 år. De får också mer sällan en ordentlig utredning av vilken slags demenssjukdom det rör sig om. Därmed får äldre heller inte

  (Expressen - 2017-11-01 08:41)

 • Forskare visar: Här uppstår Alzheimers sjukdom

  Ny forskning från Lunds Universitet visar för första gången var i hjärnan de tidigaste tecknen på Alzheimer uppstår. Det kan leda till att...

  utan Alzheimertecken. Studien har finansierats av bland annat Europeiska forskningsrådet (ERC), Vetenskapsrådet (VR), Alzheimerfonden och

  (Svt.se - 2017-11-01 04:00)

 • De äldres försvarare föreläste på T4

  Hässleholm Yngve Gustavsson är professor i geriatrik och känd från dokumentärserien ”Sveriges bästa äldreboende”. På torsdagseftermiddagen...

  och den så viktiga äldrevården. Och Yngve Gustavssons ståndpunkt är tydlig; han är starkt kritisk mot landets äldrevård. – Personalen

  (Norra Skåne.se - 2017-10-30 09:44)

 • Tufft som anhörig till demenssjuk: "Hela tiden på spänn"

  Christer Gustafsson som är ordförande i Luleå demensförening vet hur det är att vara anhörig till en dement person, hans fru fick...

  -Hoppe, P4 Norrbotten a-c.wallner@sverigesradio.se Läs mer Tufft som anhörig till demenssjuk: "Hela tiden på spänn" (2:19 min) (2:19 min)

  (Sveriges Radio - 2017-10-23 15:03)

 • Teaterföreställning försöker reda ut frågor om demens

  I föreställningen Försvinnandet ställs frågor om den förvandling som en människa genomgår när minnet sviker och demensen sätter in.

  Skådespelaren Maria Selbing berättar om arbetet med att gestalta demenssjuka Ellen. Anna Fjellström, P4 Norrbotten anna.fjellstrom@

  (Sveriges Radio - 2017-10-23 14:30)

 • Varje år insjuknar 25 000 svenskar i demenssjukdom: ”Ett av symptomen är att personen blir arg”

  25 000 svenskar insjuknar varje år i en demenssjukdom. 60-70 % procent av alla demenssjuka står Alzheimers sjukdom. Hör doktor Mikael prata...

  år i en demenssjukdom. 60-70 % procent av alla demenssjuka står Alzheimers sjukdom. Hör doktor Mikael prata om varför Alzheimers uppstår och

  (TV4 Play - 2017-10-17 08:21)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår