Demensförbundet om minimibemanning och en skydds- och tvångslagstiftning.

Minimibemanning

Demensförbundet anser att det måste lagstiftas om en minimibemanning och att det på ett boende med åtta demenssjuka behövs minst tre vårdpersonal dagtid/kvällstid och minst en på natten.

Självklart kommer det vid flera tillfällen att behövas ännu mer personal, då de demenssjuka blir mer vårdkrävande, extra oroliga eller befinner sig i livets slutskede, men under denna minimibemanning får man aldrig vara!

Kritiker till Demensförbundets krav på minimibemanning säger att en minimibemanning skulle kunna bli tak, men vårt svar är att man först måste ha ett golv innan man kan börja prata om tak. En studie av Professor Mats Thorslund visar att det behövs 10-20 % personalökning inom demensvården. Skulle en minimibemannig införas, så skulle det på de flesta boenden innebära en ökning av personalen.

Socialstyrelsen vill inte precisera antal personal, istället vill man ha ”tillräcklig” bemanning. Men vad är tillräcklig bemanning och vem bestämmer det?

Uppenbarligen tyckte politikerna och tjänstemännen i Piteå kommun att det var ”tillräcklig” bemanning på demensboendet Öjagården i Piteå, där man låste in och lämnade demenssjuka utan personal nattetid!

För att de demenssjuka ska få en god omvårdnad krävs att minimibemanning införs.

Demensförbundet anser också att:

  • Personalen ska vara utbildad i demenssjukdomar

  • Vårdpersonalen ska ledas av en chef med kompetens inom demensområdet och finnas på boendet varje dag

  • Boendet måste vara anpassat för demenssjuka

  • Personalen måste utökas vid behov

Skydds-och tvångslagstiftning

Det ska inte vara tillåtet att binda fast, droga ner och låsa in demenssjuka. Debatten handlar om fel saker, tex. om låsta ytterdörrar. Det är väl självklart att vi alla låser våra ytterdörrar!

För att diskutera en skydds- och tvångslagstiftning måste de brister som finns idag åtgärdads först.

Demensförbundet anser att:

  • En ökning av bemanningen på demensboenden
  • Personalen måste ha kunskap i demenssjukdomar och bemötande
  • Vårdpersonalen ska ledas av en chef med kompetens inom demensområdet och finnas på boendet varje dag
  • Demensboendet måste vara anpassat efter de demenssjukas behov

Trots dessa åtgärder kommer det alltid att finnas demenssjuka som kan behöva ytterligare skyddsåtgärder.

En skydds- och tvångslagstiftning kan diskuteras först när ovanstående krav är uppfyllda.

Oj, oj, jag måste försöka korta ner matningstiden med två minuter till

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår