Det behövs inga vackra ord, det behövs åtgärder!

Demensförbundet har fyra viktiga områden som vi anser måste åtgärdas snabbt.

Minimibemanning

I många år har Demensförbundet påtalat de stora personalnedskärningarna, men ingen har lyssnat. En studie av Professor Mats Thorslund (2011) visar att det behövs 10 % -20 % ökning av personal inom demensvården. Demensförbundets anhörigenkäter visar också att det är för lite personal på många boenden. 2003 ansåg 2 av 10 att det behövdes mer personal. 2011 säger  8 av 10 att det behövs mer personal! Luddiga ord som lagom, tillräckligt eller rimligt räcker inte. Vem avgör?

De kommuner som lämnar demenssjuka ensamma inlåsta nattetid tycker säkert att det är tillräckligt med personal. Därför vill Demensförbundet att det lagstiftas om en minimibemanning som aldrig får underskridas. Självklart kommer denna bemanning många gånger att behöva ökas när vårdbehovet så kräver. Givetvis skall personalen vara utbildad. Det måste också finnas en arbetsledare som ska finnas på boendet varje dag.

Demensförbundet anser att:
På 8 demenssjuka ska det finnas minst 3 vårdpersonal morgon/dag/kväll, och minst 1 på natten alla dagar i veckan.
Läs mer

Geriatriken

Sedan Ädelreformen 1992 har 2/3 av landstingens geriatriska platser försvunnit! Detta gör att de äldre som är medicinskt färdigbehandlade och inte längre behöver akutsjukvård nu skrivs ut i rasande takt trots att de fortfarande har ett stort sjukvårdsbehov och oftast är multisjuka. I bästa fall kommer de hem till en gammal skör anhörig eller till hemtjänsten som springer så fort den hinner. Många ”vårdas” i taxin mellan hemmet, boendet och akutklinikerna där de ”snurrar runt” under beteckningen ”Svarte Petter” därför att ingen vill ha dem. Det behövs fler geriatriker och fler geriatriska vårdplatser! 
Läs mer

Kravspecifikation

Valfrihet är något positivt, men demenssjuka, gamla, svaga och döende orkar inte välja. De måste kunna lita på att den vård och omsorg, som de betalat skattepengar för, håller god och säker kvalitet. Jag är övertygad om att de äldre som vårdades (inte vårdades) på Caremas Koppargården säkerligen skulle ha velat välja något annat om de bara hade orkat!

Den äldreauktion som startade i början på 90-talet, och som fortfarande pågår, där den vårdgivaren som ger lägsta eller näst lägsta budet för äldreboendet får driva verksamheten. Det har bidragit till, att stora riskkapital pressat ner priserna och de har kunnat tjäna miljarder i vinst, samtidigt som kvalitén har sjunkit på många ställen. En av orsakerna är att många kommuner inte har kunnat göra ordentliga upphandlingar med tydliga kravspecifikationer. Det finns bra vård och dålig vård hos både privata och kommunala vårdgivare. Oavsett om politikerna väljer att ha privat eller offentligt driven vård måste de ställa tydliga och mätbara krav på vilken vård som skall ges. Här finns det många brister. Därför har Demensförbundet tillsammans med Janis Avramidis tagit fram en kravspecifikation utifrån bl.a. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Jannis är expert på att skriva upphandlingar. Demensförbundet hoppas att seriösa kommunala eller privata vårdgivare kommer att använda sig av den.
Läs mer

Bättre tillsyn

Det behövs en mycket effektivare och kraftfullare tillsyn som är fristående. De vårdgivare som brister i vården och omsorgen skall betala kännbara viten.Det yttersta ansvaret för en god vård ligger på politikerna. Ord räcker inte, det måste till handling och mer resurser!

Demensförbundet anser att det behövs:

 • Mera kunskap om demens inom sjukvården och socialtjänsten.
 • Mer information till allmänheten.
 • Mer utredningsresurser så att alla med misstänkt demens får en riktig diagnos och behandling.
 • Mer forskning om demens och mer medicinsk, psykologisk och social kunskap.
 • Mer kompetent och utbildad personal i demensvården.
 • En minimibemanning på 8 demenssjuka ska det vara 3 personal dag och kväll, 1 natt, och om så behövs fler.
 • Demenssköterska/demensansvarig i varje kommun
 • Uppsökande verksamhet
 • Utveckling och ökning av hemstöd
 • Dagverksamhet/er i varje kommun
 • Ökning och utveckling av gruppboende och liknande små enheter för demenssjuka som inte kan bo kvar hemma•Stöd och avlösning för anhöriga

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår